Tytuł artykułu: Wyznaczenie buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia dla obiektu biurowego „Globis” we Wrocławiu

Autorzy: POŁOŃSKI, M., ZIÓŁKOWSKA, A.

Słowa kluczowe: łańcuch krytyczny, CCPM, CC/BM, bufory czasu

Streszczenie: W artykule została omówiona koncepcja Łańcucha Krytycznego i Zarządzania Buforami, która wywodzi się z Teorii Ograniczeń oraz możliwości jej zastosowania do harmonogramów budowlanych. CCPM to metoda, która powstała na bazie tej koncepcji. W artykule omówiono metodykę lokalizowania i wyznaczania wielkości buforów czasu tak, aby chronić łańcuch krytyczny w harmonogramach obiektów budowlanych oraz wyznaczać termin zakończenia całego przedsięwzięcia na określonym poziomie prawdopodobieństwa. Zaproponowana metodyka została zastosowana w konkretnym przykładzie obliczeniowym budynku biurowego „Globis” we Wrocławiu.

Cytowanie w stylu APA: Połoński, M. & Ziółkowska, A. (2009). Wyznaczenie buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia dla obiektu biurowego „Globis” we Wrocławiu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (3), 26-34.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Połoński & Ziółkowska, 2009), następne powołania: (Połoński & Ziółkowska, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Połoński, Mieczysław, Aneta Ziółkowska. "Wyznaczenie buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia dla obiektu biurowego „Globis” we Wrocławiu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 45 ser., vol. 18, nr 3, (2009): 26-34.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Połoński, & Ziółkowska 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Połoński_Ziółkowska_2009_PNIKS, author={Połoński, Mieczysław and Ziółkowska, Aneta}, title={Wyznaczenie buforów czasu i terminu zakończenia przedsięwzięcia dla obiektu biurowego „Globis” we Wrocławiu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN45/A3/art3.pdf}, year={2009}, volume={18 (3)}, number={45}, pages={26-34}}

Pełny tekst PDF


Go Back